İçeriğe geç

Linux konsoldan assembly derleme

Micro işlemci dersine gittiğimde bu işin linuxta bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim ve aldığımız micro dersinin de yetersiz olduğun gördüm günün ilerleyen saatlerinde, idelerimde de böyle birşey olmayınca bende biraz araştırmayla konsoldan assembly derlemek için kodları araştırdım.

Başlamadan önce assembly derlemek için nasm paketini kumamız gerekiyor:

sudo apt-get install nasm

 

hello world yazan bir assembly örneğini derleyeceğiz. Öncelikle hello.asm adında bir belge oluşturalım:

hello asm
hello asm

Daha sonra içerisine assembly kodlarımızı yerleştirelim

section .data
hello: db 'Hello world!',10 ; 'Hello world!' plus a linefeed character
helloLen: equ $-hello ; Length of the 'Hello world!' string
; (I'll explain soon)

section .text
global _start

_start:
mov eax,4 ; The system call for write (sys_write)
mov ebx,1 ; File descriptor 1 - standard output
mov ecx,hello ; Put the offset of hello in ecx
mov edx,helloLen ; helloLen is a constant, so we don't need to say
; mov edx,[helloLen] to get it's actual value
int 80h ; Call the kernel

mov eax,1 ; The system call for exit (sys_exit)
mov ebx,0 ; Exit with return code of 0 (no error)
int 80h

 

Bu kısmdan sonra

nasm -f elf hello.asm

ikinci olarak

ld -s -o hello hello.o

bu komutu kullanıdğımda şu hata ile karşılaştım galiba nasm paketi uyumlu değil

ld: i386 architecture of input file `hello.o' is incompatible with i386:x86-64 output

bu hatayıda şu komutla çözdüm:

ld -m elf_i386 -s -o hello hello.o

 

oluşturdu dosyalar bu şekilde olacak:

 

assemly dosyaları
assembly dosyaları

 

Bu komuttan sonra bize hello adında bir çalıştıralabilir dosya oluşturacak konsoldan

./hello

Dediğinizde programınız çalışacaktır.

 

program çıktısı
program çıktısı

 

Tarih:Linux

Tek Yorum

Bu yazı yorumlara kapalı, ama geri izlemeler ve pingback'ler açık.